Waar gaat al dat #HNW over? Het Nieuwe Werken!

 

Sinds kort probeer ik, in het kader van een nog op te starten AVEVE-opleiding ‘meer werkplezier’, wat hoogte te krijgen van al dat Nieuwe Werken. In Nederland hot-hot-hot. In België toch net iets minder.

Grosso modo haalt men drie doelstellingen door elkaar : dus kijk een beetje uit wat je precies wil als je zelf op zoek gaat.

De drie doelstellingen :

  • Flexibiliteit als remedie voor meer productiviteit (vooral ingegeven door fileproblematiek) en/of besparing op kantooroppervlakte.

Het gaat dan over thuiswerken en flexibele werkplekken. Een enkeling haalt er het argument ecologie bij.

Bij uitbreiding : werken los van tijd (geen kantooruren meer), werken los van plaats (thuis, flex-werkplek, iedere plek die inspireert), werken los van machine (met eender welk apparaat toegang tot eender welke info : los van servers of besturingsplatformen, cloudtoepassingen, mobiel internet, …). ANYWHERE, ANYTIME, ANYHOW!

Voor sommigen is het zelfs een totaal ander manier van werken. Bv. ‘Het kantoor in je tas’ (zie een eerdere post) van Gerald Essers. ‘Nomad working’ als een nieuw ideaal. Dit boek houdt wat het midden tussen tips en truukjes voor beter timemanagement met meer controle over je eigen tijd vs. taken en het aantonen van de voordelen van een andere werkstijl.
Citaat : ‘Je hebt passie voor het leven, je hebt een natuurlijk verantwoordelijkheidsgevoel, je begrijpt dat gangbare werkwijzen niet meer bestand zijn tegen de snelheid waarmee het dagelijkse werk en leven zich voltrekt? Als je zo denkt, kun je met overtuiging kiezen voor de nomadworkingleefstijl.’
 
  • War for talent, de juiste mensen aantrekken en boeien

Na de vergrijzing komen de nieuwe generaties. Jonge mensen willen minder voor bureaucratische organisaties werken, en zijn niet een leven lang loyaal aan een werkgever. Bovendien is je dromen realiseren ook steeds meer mogelijk zonder een groot bedrijf : je kan zelfstandig zijn zonder veel opstartkosten, je kan kenniswerker zijn in een netwerk, of je kan toegevoegde waarde leveren buiten de structuur van 1 bedrijf. Mensen aantrekken en geboeid houden wordt een moeilijke opdracht.

  • Werken aan een opener bedrijfscultuur

Deze doelstelling gaat wel wat dieper. Ik kreeg deze aanvliegroute via een boek : 

‘De laatste manager’ van Ben Kuiken. Dit gaat over de wissel van Taylor zijn ‘management and control’ naar ‘zelfsturende teams’. Volgens de auteur een noodzakelijk traject op weg naar meer betrokkenheid en meer klantgericht denken : ‘zijn organisaties er voor klanten, of omgekeerd?’ (klik hier voor Ben zijn aanbevolen 7 habits for highly effective organisations). ‘De laatste laat het licht aan, … voor de medewerkers’ had de ondertitel kunnen zijn. Het idee spreekt zeker aan, enkele stichtende voorbeelden ook. Maar het boek is eerder een aanzet tot nadenken, niet direct een doe-ik-morgen-boek.

De invulling van het Nieuwe Werken zoals hier bedoeld is vrij fundamenteel. Het is eerder een filosofie. De wil om mensen meer verantwoordelijkheid te geven, een geloof dat ‘teams zichzelf kunnen sturen’. Essentiële zaken zijn : leiderschap door vertrouwen, de wil om kennis te delen, een doel bereiken door als team voor dezelfde missie of droom te willen (mogen) werken, de betrokkenheid (lees : motivatie, resultaatgerichtheid) van de medewerkers centraal stellen in de bedrijfsorganisatie, gelijkwaardigheid als alternatief voor hiërachie.

Deze laatste doelstelling, ‘bedrijfscultuur’, pakken we eerstdaags met het beleidscomité onder de loep. Er valt altijd en overal te leren!

Als aanvulling vermeld ik hier “De kracht van de zwerm” : een klein boekje, waarin leuk wordt uitgelegd waarom in de dierenwereld een hele zwerm of kudde geen absolute leider heeft, maar zich toch samen naar één doel beweegt. 

 

 

Advertenties

Het kantoor in je tas!

Reeds lange tijd zoek ik constant naar ‘de juiste methode’ om je tijd en taken te organiseren. Ooit begonnen met een prachtige salesmap voor mijn ‘baanwerk’, de pc liet me nadien het ene lijstje na het andere maken in volkswriter (jeetje, … wat is dat lang geleden) en nadien WordPerfect. Toen kwam filofax, de compaq aero met de eerste windows mobile (pffft), terug naar de klassieke agenda. Het journaalschriftje (met mijn eigen symbolen-methodiek in de marge) doet het tot op vandaag prima.

Maar sinds de komst van de smartphone voel je gewoon dat het nog beter kan : altijd en overal aan de tip van je vinger. Het is toch wel een uitvinding hè : zonder veel gedoe beheer je quasi alles op een toestelletje iets kleiner dan je portefeuille.

Zo ook je twitter-account, met bijhorende links die je zo op je schermpje tovert. De uitdaging van deze tijd is niet zozeer de info hebben, … maar wel de relevante info filteren. Even een zijsprongetje : de grote valkuil is de ‘afleiding’ natuurlijk. Nu ben ik even afgeleid!

Eentje sprong me direct in het oog : het kantoor in je tas, via een tweet van P. Creytens. Na een beetje zoeken vond ik een tweede ‘testimonial’ en het boek is onderweg. Ik heb zelden zo sterk het gevoel gehad : “dit wil ik ook wel eens proberen!” Waar je ook bent : thuis, op de ‘baan’, je eigen bureel, meeting, andere afdelingen van het bedrijf, één van de 250 winkels, congressen of opleidingen, … Maar vooral : “waar je zit te wachten op een ander” : altijd alles bij de hand!

Dit doe ik! Hier wil ik het fijne van weten!