Doe je het voor mij of voor jezelf? (11/11)

Op vraag van een vriend schreef ik een stukje (nou ja, stukje : 5.598 woorden:-) voor zijn nieuw boekje dat in oktober uitkomt over “De kracht van mensen”. Ik plaats mijn pennevrucht in 11 opeenvolgende stukjes op mijn blog.

Het is mijn persoonlijke mening, maar ik zou wat graag je feedback of mening horen. Aan zij die hun email-adres achterlaten beloof ik om later een ex. van het boekje op te sturen !

 

 

Deel 2 : probeer goed te doen

…/…

 

Doe je het voor mij of voor jezelf?

Een prangend vraagstuk, vind je ook niet. Stel je jezelf wel eens die vraag? Net nadat je iets hebt gevraagd aan iemand. Wat zou die persoon overhouden aan jouw gesprekje van daarnet? Zou die persoon een gevoel van ‘iemand heeft mij geholpen?’ overhouden? Of eerder ‘de ander, dat ben jij dus, wenst geholpen te worden?’. Zelfs al breng je een negatieve boodschap, dan nog kan de boodschap als bedoeling hebben iemand vooruit te helpen. Moet een werknemer werken om voor het bedrijf te zorgen, voor de aandeelhouder te zorgen, om de manager uit de problemen te houden of om de directeur zijn doelstelling te helpen halen? Of moet een bedrijf alles in het werk stellen, een manager en directeur incluis, om iedere werknemer te helpen om zijn bijdrage te kunnen leveren. En ja hoor, dat mag over harde valuta, vlijmscherpe KPI’s en grote euro’s gaan! Het is de richting van de intentie die telt. Doe jij het voor mijn goed of moet ik het voor jouw goed doen?

Nog los van de rendementsdoelstelling : een bedrijf moet tevens om zijn mensen geven en er zorg voor dragen. Als het je het als baas of collega echt geen zier zou kunnen schelen of iemand gelukkig is of niet, tevreden is op het werk of niet, persoonlijk last heeft door genomen beslissingen of niet, gebukt gaat onder werkdruk of niet, of zelfs familiaal of persoonlijk onheil dan wel miserie doormaakt of niet, dan zou je wellicht niet verwonderd opkijken als je met zijn allen geen betrokkenheid weet te velzilveren in je bedrijf.

Uiteindelijk leidt dit alles tot een basisstelling. Een bedrijf bestaat uit de som van de mensen die er werken. Een bedrijfsresultaat hangt voor meer dan de helft af van een bedrijfscultuur en een bedrijfsklimaat. Je kan geen mensen motiveren, mensen doen dit zelf. Je kan wel de voorwaarden daartoe scheppen door tijd te besteden aan mensen, door authentiek te zijn en het goede voorbeeld te geven, door verbinding te creëren, door positivisme en talent een kans te geven en door voor anderen te zorgen. Bestaat er een handboek voor : neen! Bestaat er een cursus voor : neen! Is er één zaligmakend techniek? Eén alleszeggend denkmodel? Neen! Waar je je ook mag bevinden; thuis, op je werk of onder vrienden, vooraan of achteraan de rij, in het centrum of aan de rand van de belangstelling; de kracht van je eigen houding maakt wel het verschil. En nog geen klein beetje!

—fin—

 

Dit is mijn persoonlijke mening, maar ik zou wat graag je feedback of mening horen. Aan zij die hun email-adres achterlaten beloof ik om later een ex. van het boekje op te sturen !

Advertenties

De relativitijd ! (10/11)

Op vraag van een vriend schreef ik een stukje (nou ja, stukje : 5.598 woorden:-) voor zijn nieuw boekje dat in oktober uitkomt over “De kracht van mensen”. Ik plaats mijn pennevrucht in 11 opeenvolgende stukjes op mijn blog.

Het is mijn persoonlijke mening, maar ik zou wat graag je feedback of mening horen. Aan zij die hun email-adres achterlaten beloof ik om later een ex. van het boekje op te sturen !

 

Deel 2 : probeer goed te doen

…/…

 

De relativitijd

Als een bedrijfsresultaat in grote mate bepaald wordt door de mensen die er werken, moet de grootste aandacht naar ‘mensen’ en ‘menselijke relaties’ gaan. Praten met elkaar, communiceren, gevoelens en betrachtingen delen, elkaar bestuiven, dingen bouwen, dingen uitpraten, elkaar positief uitdagen, afspraken maken, feedback geven, coachen, steunen, helpen, interesse tonen, …. Dit betekent tijd! Tijd maken voor elkaar, aandacht hebben voor een ander en zijn of haar ideeën. Je voelt de volgende vraag aankomen. Hoeveel tijd hou jij daarvoor vrij in je drukke dagtaak? Hoeveel van je tijd in je organisatie gaat naar converseren? Ik bedoel niet “het hoge woord voeren” maar wel “echt in dialoog gaan”? De som van luisteren-begrijpen-feedback? Je zal het toch moeten doen hoor. Ook al heb je veel werk, is het druk en is je todo-lijstje te lang om goed te zijn. In communicatie is het tot vervelens toe bewezen met wat sommigen de formule Pi noemen. De tijd die je hebt uitgespaard door iets snel snel snel te communiceren, of door iets helemaal niet te communiceren, bekoop je achteraf meestal in meer dan drievoud (vandaar π met z’n 3,14) al brokken lijmend, al bijsturend of al justifiërend. Als mensen iets niet begrijpen of iets niet aanvaarden, … dan is er helemaal geen impact. Waarschijnlijk heeft ‘manager-zijn’ de dag van vandaag niet zoveel meer te maken met ‘beheren’. ‘Leiding-geven’ lijkt eerder iets weg te hebben van de kunst om te communiceren en om mens-tussen-de-mensen zijn. Vanuit die ingesteldheid is een grote HR-afdeling met HR-taken waarschijnlijk niet zo een goed idee. HR in de directiezaal of op het hoogste echelon is mijns inziens aan de verkeerden besteed. HR hoort thuis bij het lijnmanagement, op de werkvloer. Iedereen is wel een beetje HR op zijn terrein, iedere dag, altijd en overal. Stichtende leiders en CEO’s als helden lijken mij dan ook niet meer van deze tijd te zijn.

Uiteindelijk leidt dit alles tot een basisstelling. Een bedrijf bestaat uit de som van de mensen die er werken. Een bedrijfsresultaat hangt voor meer dan de helft af van een bedrijfscultuur en een bedrijfsklimaat. Je kan geen mensen motiveren, mensen doen dit zelf. Je kan wel de voorwaarden daartoe scheppen door tijd te besteden aan mensen, door authentiek te zijn en het goede voorbeeld te geven, door verbinding te creëren, door positivisme en talent een kans te geven en door voor anderen te zorgen. Bestaat er een handboek voor : neen! Bestaat er een cursus voor : neen! Is er één zaligmakend techniek? Eén alleszeggend denkmodel? Neen! Waar je je ook mag bevinden; thuis, op je werk of onder vrienden, vooraan of achteraan de rij, in het centrum of aan de rand van de belangstelling; de kracht van je eigen houding maakt wel het verschil. En nog geen klein beetje!

…/…

Dit is mijn persoonlijke mening, maar ik zou wat graag je feedback of mening horen. Aan zij die hun email-adres achterlaten beloof ik om later een ex. van het boekje op te sturen !

Commercieel belang van menselijk potentieel (2/11)

Op vraag van een vriend schreef ik een stukje (nou ja, stukje : 5.598 woorden:-) voor zijn nieuw boekje dat in oktober uitkomt over “De kracht van mensen”. Ik plaats mijn pennevrucht in 11 opeenvolgende stukjes op mijn blog.

Het is mijn persoonlijke mening, maar ik zou wat graag je feedback of mening horen. Aan zij die hun email-adres achterlaten beloof ik om later een ex. van het boekje op te sturen !

Deel  1 : Het vergeten agendapunt

…/…

Commercieel belang

Maar mijn eigen geloof reikt verder. Het is meer dan alleen de kosten en opbrengsten in centen dat telt. OK, ik geef toe, uiteindelijk wel. In de context van je bedrijfseconomische activiteit leidt (nagenoeg) alles tot omzet en resultaat. Maar beeld je nu eens in dat motivatie en engagement misschien wel net datgene is wat een beter product of service maakt, wat net wel de kiem tot innovatie voedt, wat net wel het verschil maakt in klantencontact. Als je van dat geloof vertrekt wordt niet alleen de huidige noemer van je resultatenrekening, de kosten, maar ook de teller, de toekomstige opbrengsten, zwaar beïnvloed door motivatie en engagement. Wat je bedrijf of merk uniek maakt ligt dan enkel en alleen verscholen in aanwezig engagement. De studies die ik hierover lees gaan tot waardeverschillen van 70% in bedrijfsmodellen die al dan niet de hefboom van de menselijke factor weten aan te spreken. Of je nu medewerker bent, in management actief bent, of aandeelhouder zijt : ik zou de waarde of toekomstkansen van een bedrijf niet meten aan de hoeveelheid stenen, oppervlakte grond of aanwezige stock. En al helemaal niet aan het marktaandeel, de omzet of de winst van de voorbije periode. De enige en echte waarde van het bedrijf is voor mij de groep bestaande menselijke relaties :

  • Hoeveel mensen werken er met hart en ziel? Niet hard werken,  maar werken in verbondenheid? Het vertelt iets over de aanwezige      veerkracht, flexibiliteit en de kans op continuïteit.
  • Welk talent is er aanwezig in het bedrijf? Niet ‘diploma’ of ‘compententiedatabase’ maar wel de door de groep aangewezen knappe koppen of de zichtbaarheid van ‘wat iemand echt goed kan’. Het toont je de hoeveelheid opportuniteit en de aanwezige bron van innovatie.
  • Hoeveel klanten kopen er met volle overtuiging? Niet ‘veel kopen’, maar kopen vanuit overtuiging? Het vertelt iets over loyaliteit, merkwaarde, long-life-value, ammbassadeurschap en word-of-mouth.

Het enige wat in dit rijtje ontbreekt is het woordje ‘bedrijfscultuur’. Want had dat woordje erbij gestaan, dan was ik volledig in lijn met mijn professioneel leidmotief : ‘Een bedrijf is de som van de mensen die er werken’. Niet meer, niet minder.

…/…

Dit is mijn persoonlijke mening, maar ik zou wat graag je feedback of mening horen. Aan zij die hun email-adres achterlaten beloof ik om later een ex. van het boekje op te sturen !

Waar gaat al dat #HNW over? Het Nieuwe Werken!

 

Sinds kort probeer ik, in het kader van een nog op te starten AVEVE-opleiding ‘meer werkplezier’, wat hoogte te krijgen van al dat Nieuwe Werken. In Nederland hot-hot-hot. In België toch net iets minder.

Grosso modo haalt men drie doelstellingen door elkaar : dus kijk een beetje uit wat je precies wil als je zelf op zoek gaat.

De drie doelstellingen :

  • Flexibiliteit als remedie voor meer productiviteit (vooral ingegeven door fileproblematiek) en/of besparing op kantooroppervlakte.

Het gaat dan over thuiswerken en flexibele werkplekken. Een enkeling haalt er het argument ecologie bij.

Bij uitbreiding : werken los van tijd (geen kantooruren meer), werken los van plaats (thuis, flex-werkplek, iedere plek die inspireert), werken los van machine (met eender welk apparaat toegang tot eender welke info : los van servers of besturingsplatformen, cloudtoepassingen, mobiel internet, …). ANYWHERE, ANYTIME, ANYHOW!

Voor sommigen is het zelfs een totaal ander manier van werken. Bv. ‘Het kantoor in je tas’ (zie een eerdere post) van Gerald Essers. ‘Nomad working’ als een nieuw ideaal. Dit boek houdt wat het midden tussen tips en truukjes voor beter timemanagement met meer controle over je eigen tijd vs. taken en het aantonen van de voordelen van een andere werkstijl.
Citaat : ‘Je hebt passie voor het leven, je hebt een natuurlijk verantwoordelijkheidsgevoel, je begrijpt dat gangbare werkwijzen niet meer bestand zijn tegen de snelheid waarmee het dagelijkse werk en leven zich voltrekt? Als je zo denkt, kun je met overtuiging kiezen voor de nomadworkingleefstijl.’
 
  • War for talent, de juiste mensen aantrekken en boeien

Na de vergrijzing komen de nieuwe generaties. Jonge mensen willen minder voor bureaucratische organisaties werken, en zijn niet een leven lang loyaal aan een werkgever. Bovendien is je dromen realiseren ook steeds meer mogelijk zonder een groot bedrijf : je kan zelfstandig zijn zonder veel opstartkosten, je kan kenniswerker zijn in een netwerk, of je kan toegevoegde waarde leveren buiten de structuur van 1 bedrijf. Mensen aantrekken en geboeid houden wordt een moeilijke opdracht.

  • Werken aan een opener bedrijfscultuur

Deze doelstelling gaat wel wat dieper. Ik kreeg deze aanvliegroute via een boek : 

‘De laatste manager’ van Ben Kuiken. Dit gaat over de wissel van Taylor zijn ‘management and control’ naar ‘zelfsturende teams’. Volgens de auteur een noodzakelijk traject op weg naar meer betrokkenheid en meer klantgericht denken : ‘zijn organisaties er voor klanten, of omgekeerd?’ (klik hier voor Ben zijn aanbevolen 7 habits for highly effective organisations). ‘De laatste laat het licht aan, … voor de medewerkers’ had de ondertitel kunnen zijn. Het idee spreekt zeker aan, enkele stichtende voorbeelden ook. Maar het boek is eerder een aanzet tot nadenken, niet direct een doe-ik-morgen-boek.

De invulling van het Nieuwe Werken zoals hier bedoeld is vrij fundamenteel. Het is eerder een filosofie. De wil om mensen meer verantwoordelijkheid te geven, een geloof dat ‘teams zichzelf kunnen sturen’. Essentiële zaken zijn : leiderschap door vertrouwen, de wil om kennis te delen, een doel bereiken door als team voor dezelfde missie of droom te willen (mogen) werken, de betrokkenheid (lees : motivatie, resultaatgerichtheid) van de medewerkers centraal stellen in de bedrijfsorganisatie, gelijkwaardigheid als alternatief voor hiërachie.

Deze laatste doelstelling, ‘bedrijfscultuur’, pakken we eerstdaags met het beleidscomité onder de loep. Er valt altijd en overal te leren!

Als aanvulling vermeld ik hier “De kracht van de zwerm” : een klein boekje, waarin leuk wordt uitgelegd waarom in de dierenwereld een hele zwerm of kudde geen absolute leider heeft, maar zich toch samen naar één doel beweegt.